Привабливість олійного льону

Привабливість олійного льону Привабливість олійного льону

Привабливість олійного льону
Стаття надрукована в газеті Агробізнес сьогодні №4 2015р.

Олександр МАСЛАК, канд. економ. наук, керівник центру стратегічних досліджень АПК
Сумського національного аграрного університету
Олійний льон ще не набув достатньої популярності в аграріїв, проте може стати альтернативною культурою для соняшнику. Підтвердженням цього є стабільний попит на ринку та приваблива доходність насіння.Переваги
Олійний льон є альтернативною культурою ярому ріпаку за розміщенням у сівозмінах, а за споживанням може замінити більш поширений соняшник. Його можна вирощувати в різних регіонах України, він не поступається за прибутковістю іншим олійним культурам та є значно кращим попередником. Перевагами вирощування льону олійного є, по-перше, його посухостійкість, що дає можливість отримувати щорічний урожай від 12 до 25 ц/га. Посухостійкість льону пояснюється розвитком кореневої системи, її безперервним ростом у глибину майже до кінця вегетації. Завдяки цьому рослини засвоюють вологу із глибших шарів ґрунту після цвітіння і краще витримують посуху порівняно з іншими ярими культурами.

По-друге, короткий вегетаційний період (80-105 днів), що дає змогу збирати льон у кінці липня, та як результат виступати одним із кращих попередників для озимих зернових культур. По-третє, стійкість до несприятливих погодних та кліматичних умов, зокрема, сходи стійкі до весняних заморозків, а сама культура - до обсипання насіння та вилягання.

До того ж, олійний льон має просту технологію вирощування, а саме звичайний рядковий висів, не потребує застосування інсектицидів, якщо немає специфічних шкідників та хвороб (особливо у південному регіоні); невибагливий до родючості ґрунтів та може вирощуватися без застосування добрив; може використовуватися як страхова культура для пересівання озимих зернових культур. Це є підставою для того, щоб олійний льон знайшов гідне місце в структурі посівів сільськогосподарських культур України.

Результати вирощування
Виробництво льону олійного в Україні має тенденцію до зменшення. Незважаючи на те, що в країні існує експортний попит на насіння льону країн ЄС, США, Канади, який становить близько 40 тис. т щорічно. У 2014 році під посівами цієї культури було задіяно 34,4 тис. га. Основними регіонами вирощування льону олійного є Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська та Херсонська області. Хоча за останні роки різко змінилися кліматичні умови у бік потепління, завдяки чому вирощування льону олійного стає дуже актуальним, особливо у південних і східних областях України.

Динаміка виробництва льону олійного в Україні

Джерело: Державна служба статистики України, 2014 рік

За обсягом виробництва олійних культур льон посідає п'яте місце, поступаючись ріпаку, сої, соняшнику та гірчиці. За дотримання технології вирощування культури урожайність олійного льону може перевищувати 20 ц/га. Проте фактично показники вирощування олійного льону є значно нижчими. За останнє десятиліття найвищого рівня урожайності було досягнуто у 2006 році, а саме 12 ц/га, тоді як у 2007-му вона становила 4,7 ц/га. Суттєві зміни за визначений період мали й площі вирощування культури. Якщо у 2008 році врожай збирали з площі 24 тис. га, то у 2011 вона становила 58,7 тис., що на 39% перевищує середньорічні показники за останніх 10 років.

Разом з тим, в Україні впродовж останніх трьох сезонів спостерігається зменшення валового збору насіння льону. Цьому сприяло здебільшого скорочення посівних площ, які в нинішньому році стали меншими на 10 %. Крім того, підвищилася урожайність. За даними аналітиків ринку, в 2015-2016 маркетинговому році (МР) урожай олійного льону становив 300 тис. т, що більше на 20% порівняно з минулим сезоном. Домінуюче виробництво олійного льону зосереджено у сільськогосподарських підприємствах. Частка господарств населення у структурі виробництва цього насіння за останні роки коливалася від 3 до 5 %.

Попит та пропозиція
Широке застосування насіння льону та олії з нього обумовлює попит на цю продукцію на внутрішньому та зовнішньому ринках. З насіння льону виробляють високоякісну швидковисихаючу технічну олію, яку широко використовують для виготовлення натуральної оліфи, лаків, емалей, високоякісних фарб, лінолеуму, антикорозійних покриттів, мила, замазок, клейонок тощо. Використовують лляну олію і як харчовий продукт.

Дослідженнями останніх років виявлено надзвичайні лікарські властивості лляної олії. Ненасичені жирні кислоти прискорюють обмін холестерину в крові та сприяють його виведенню, поліпшують обмін речовин, позитивно впливають на артеріальний тиск, знижують ризик серцево-судинних і ракових захворювань, алергічних реакцій. Препарати, виготовлені на основі лляної олії, успішно лікують опіки й запалення шкіри. У свою чергу, продукти переробки насіння льону, а саме макуха і шрот, є дуже цінним корм для худоби.

На внутрішньому ринку спостерігається відповідність попиту та пропозиції насіння олійного льону. На це впливає те, що не всі олієжирові комбінати займаються переробкою насіння льону. Для здійснення переробки такого насіння потрібно сформувати відповідні запаси сировини для забезпечення безперервної роботи технологічних лінії та виробництва олії достатнього обсягу для формування товарної партії. При цьому слід враховувати, що окремі переробні підприємства в середині сезону тимчасово або повністю відмовляються від переробки олійного льону. До того ж, переробний завод в м. Донецьку, що спеціалізувалося на такому насінні, призупинив свою діяльність через військові дії в регіоні.
Льон олійний належить до експортних культур. Внутрішня його переробка незначна. Щорічно експортується понад 30 тис. т цього насіння. Основними покупцями українського льону є Бельгія, Польща, Литва, Німеччина, Італія. Основними продуктами переробки є лляна олія, макуха і шрот. У свою чергу, макуха льону використовується приватним сектором лише в регіонах виробництва продукту.

Забезпечення переробних підприємств олійним льоном має свою специфіку. Найбільша торговельна активність на ринку спостерігалася в серпні-вересні, в період після збирання культури. Саме в цей час відбувається продаж основних товарних обсягів продукції. У середині сезону товарне насіння надходить на ринок в обмеженій кількості. Здебільшого це партії обсягом до 10 т, які є мало цікавими для покупців. Експортно орієнтовані компанії готові здійснювати закупівлю олійного насіння за максимально існуючими цінами, однак на ринку сформувався дефіцит великотоннажних партій відповідної якості цього насіння.

Реалізація вирощеного врожаю проводиться із власних складів виробників. Елеватори України не приймають олійного льону на зберігання через незначні обсяги та потребу в суттєвій доробці насіння. Товарні партії цієї продукції мають відповідати вологості до 9%, сміттєвим домішкам - 2%, олійним домішкам - 4%, рівню олійності не менше 35% та не мати ураженість шкідниками, чого вдається досягти при додатковому очищенні та сушінні. До того ж, відправка продукції на експорт потребує її фасування у мішки чи біг-беги, а більшість елеваторів не мають необхідного для цього обладнання.

Ефективність
В основі ефективності виробництва продукції є ціна реалізації та її собівартість. У 2014-2015 МР ціни на насіння льону мали значні коливання. Якщо на початку сезону таке насіння закуповували по 4 тис. грн/т, то на початку лютого його вартість підвищилася до 10 тис. грн. На це вплинуло здебільшого знецінення гривні. Разом з тим, такі ціни значно перевищують вартість іншого олійного насіння. Для порівняння: ціна за 1 тонну соняшнику в цей період становила 7,6 тис. грн, сої - 8,0 тис. грн. Загалом цінова ситуація на внутрішньому ринку влаштовує виробників, що позитивно впливає на кінцеві результати господарювання.

Льон не потребує великих коштів. Його вирощування обходиться в 1,3-1,5 разів дешевше виробництва соняшнику. Підсумовуючи 2014 рік, виробничі витрати на 1 га олійного льону за дотримання технології становили близько 5,5-6,0 тис. грн.

Таким чином, у поточному сезоні за ціни товарного насіння в середньому на рівні 8 тис. грн/т, загальних витрат при вирощуванні цієї культури у 6 тис. грн/га, враховуючи урожайність 15 ц/га, прибуток від господарювання становитиме 6 тис. грн/га, а рентабельність досягатиме 100 %.

Висновки та перспективи
Льон олійний можна вирощувати в усіх ґрунтово-кліматичних зонах України завдяки біологічним властивостям та екологічній адаптованості. Якщо раніше основні його посіви зосереджувалися в південних і східних областях, то нині поширюються у центральні регіони в Лісостепову зону та навіть Полісся.
Україна має розвинену селекцію в насінництві льону. Провідна наукова установа з селекції льону олійного в Україні є Інститут олійних культур. Селекціонерами установи створено конвеєр сортів за різними періодами вегетації, що характеризуються високим вмістом олії (47-50%), високою потенційною урожайністю (2,0-2,5 т/га) та підвищеним вмістом ліноленової кислоти, що дає можливість використовувати лляну олію в технічних цілях. Існуючий асортимент сортів льону олійного селекції Інституту може цілком задовольнити потреби товаровиробників та зайняти гідне місце на ринку України.

Разом з тим, існують стримуючі фактори розвитку виробництва льону олійного. При експорті олійного насіння в Україні існує вивізне мито. На думку аналітиків, його скасування на насіння льону дало б можливість аграріям вигідно продавати його за світовими цінами і, разом з тим, оновлювати основні засоби, закуповувати якісне насіння й, відповідно, збільшувати обсяги виробництва. Країни ЄС, які виступають найбільшими імпортерами насіння льону, велику увагу приділяють екологічності продукції, що спостерігатиметься й надалі. Льон є культурою, яка не вимагає великих капіталовкладень при вирощуванні й застосуванні хімії. Природні кліматичні умови дозволяють нашому льону бути більш екологічним, що надає додаткову перевагу на світовому ринку.

Основними конкурентами українського льону на світовому ринку є Росія і Казахстан. Виробники насіння льону цих країн є більш конкурентоспроможними. Там, зокрема, існують програми державної підтримки вирощування льону (виплачуються дотації). Крім того, ці країни мають власні енергетичні ресурси, тому ціни на пальне, міндобрива та пально-мастильні матеріали нижчі за вітчизняні, що, відповідно, також зменшує собівартість вирощеної продукції. До того ж, у цих країнах немає вивізного мита на насіння льону. Незважаючи на зниження урожайності внаслідок несприятливих погодних умов, ціни на льон залишаються нижчими за українські.

 

  увесь список
Ваш e-mail
Контактна особа, фірма
Телефон
Дзвоніть нам за телефоном:
(0552) 42-50-95
Наша адреса:
м.Херсон вул.Торгова (21 Січня), 37
Елекронна пошта:
biv@tlc.kherson.ua
Технології
Шкідники льону та захист від них Шкідники льону та захист від них

В Україні посіви льону пошкоджують близько 30 видів комах, серед яких найбільш небезпечними є 16. Із багатоїдних шкідників льон уражують гусениці совки - гамми і лучного метелика, люцернової (льонової совки), личинки шкідливої довгоніжки, а також буряковий клоп. Зі спеціалізованих видів найбільше значення мають три види льонових блішок (синя, чорна і коричнева), льоновий трипс, льонова плодожерка. У культури льону пошкоджуються всі частини рослини.

Детальніше
Привабливість олійного льону Привабливість олійного льону

Олійний льон ще не набув достатньої популярності в аграріїв, проте може стати альтернативною культурою для соняшнику. Підтвердженням цього є стабільний попит на ринку та приваблива доходність насіння.

Детальніше
Фактори підбору стабільного за врожайністю сорту льону олійного (кудряша).

На даний час в структурі сівозмін Степу і Лісостепу України все більшої ваги набуває така «нова» культура як льон олійний, який є доволі сильним конкурентом таким олійним культурам як соняшник і ріпак. В структурі посівних площ Полісся льон олійний або льон-кудряш ефективно займає ті площі які колись займав льон-довгунець.

Детальніше
Подивитись всі
Нюанси Технологій